Artikelen

1120 van de 68 artikelen

Blijven bidden voor de overheid

Bidden voor Trump? De inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten in januari zal ongetwijfeld sommige voorgangers in verlegenheid gebracht hebben. Toch prijkte zijn naam op verschillende voorbedebriefjes in kerkelijke gemeenten in den lande. Terecht of niet?

Luther klopt heil uit tekst

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

De Reformatie begint bij een mens. Theologisch bezien klopt deze these natuurlijk niet, maar historisch beschouwd begint de Reformatie bij een mens. Wat Anton Philips is voor de Philipsfabriek, is Maarten Luther voor de Reformatie.

Stop de stille revolutie – over het omgaan met voorbehoedsmiddelen

Meer dan vijftig procent van de gereformeerde gezindte vindt het verantwoord om door gebruik van voorbehoedsmiddelen de gezinsgrootte beperkt te houden, blijkt uit recente onderzoeken. Dat is een trendbreuk met het verleden. Hoe komt dat? Wat zegt de Bijbel en wat zijn medische gevolgen? Ds. M. Klaassen: „Er lijkt binnen de gereformeerde gezindte sprake te zijn […]

Rechtvaardiging op de helling?

door M. Klaassen - Nader Bekeken

Oktober is de maand dat we de Reformatie herdenken, Luthers bevrijdende ontdekking dat de mens niet door eigen doen of laten, maar door het eenvoudige geloof in de gekruisigde Christus rechtvaardig wordt voor God. Sinds de Reformatie neemt de rechtvaardiging door het geloof een belangrijke plaats in binnen reformatorische kerken, theologie en vroomheid.

Praat over de pil

De komst van de pil ontketende een van de grootste revoluties in de geschiedenis van de mensheid: de seksuele revolutie. Vijftig jaar later lijkt zich stilletjes een andere revolutie voltrokken te hebben: de stilzwijgende acceptatie van de pil en aanverwante kunstmatige anticonceptie binnen de gereformeerde gezindte.