Artikelen

1120 van de 71 artikelen

Rome in het Reformatiejaar

Sinds vorig jaar is Nederland weer een Bijbel rijker. In de categorie doelgroepbijbels –die elkaar in hoog tempo opvolgen– verscheen de zogenoemde Reformatiebijbel. Wat intrigeert aan deze Bijbel is de voorkant: een grote, gebroken letter R.

Help, ik kan niet kiezen…

Gemeenteleden die verkozen worden tot een ambt, een predikant die een beroep ontvangt, een meisje dat zich afvraagt of deze jongen de ware is… Iedere christen die in zijn leven voor (moeilijke) keuzes komt te staan en Gods wil serieus neemt, herkent de worsteling: Waar doe ik goed aan? Welke keuze moet ik maken? Wat […]

Blijven bidden voor de overheid

Bidden voor Trump? De inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten in januari zal ongetwijfeld sommige voorgangers in verlegenheid gebracht hebben. Toch prijkte zijn naam op verschillende voorbedebriefjes in kerkelijke gemeenten in den lande. Terecht of niet?

Luther klopt heil uit tekst

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

De Reformatie begint bij een mens. Theologisch bezien klopt deze these natuurlijk niet, maar historisch beschouwd begint de Reformatie bij een mens. Wat Anton Philips is voor de Philipsfabriek, is Maarten Luther voor de Reformatie.

Stop de stille revolutie – over het omgaan met voorbehoedsmiddelen

Meer dan vijftig procent van de gereformeerde gezindte vindt het verantwoord om door gebruik van voorbehoedsmiddelen de gezinsgrootte beperkt te houden, blijkt uit recente onderzoeken. Dat is een trendbreuk met het verleden. Hoe komt dat? Wat zegt de Bijbel en wat zijn medische gevolgen? Ds. M. Klaassen: „Er lijkt binnen de gereformeerde gezindte sprake te zijn […]

Rechtvaardiging op de helling?

door M. Klaassen - Nader Bekeken

Oktober is de maand dat we de Reformatie herdenken, Luthers bevrijdende ontdekking dat de mens niet door eigen doen of laten, maar door het eenvoudige geloof in de gekruisigde Christus rechtvaardig wordt voor God. Sinds de Reformatie neemt de rechtvaardiging door het geloof een belangrijke plaats in binnen reformatorische kerken, theologie en vroomheid.