Publicaties oktober 2021

1 Artikelen

Pastorale toon in genderdebat

Het debat over transgenders staat flink in de belangstelling – en het ligt allemaal gevoelig. Artikelen, studies, themanummers, pastorale handreikingen volgen elkaar in snel tempo op. Al die aandacht is op zich een goede zaak – het ís een belangrijk thema –, maar het kan ook voor een bepaalde verlegenheid zorgen. De stortvloed aan publicaties […]