Lemma ‘Gods relatie met de schepping – De voorzienigheid van God’