Artikelen

110 van de 75 artikelen

Er is een troon: er wordt geregeerd

door M. Klaassen

In zijn boek ”De ontdekking van de hemel” beschrijft Harry Mulisch de pogingen van een sterrenkundige, Max, om de hemel te ontdekken. Dat komt hem duur te staan. Hij wordt getroffen door een meteoriet. God staat niet toe dat de mens de hemel ontdekt. Waar Max er niet in slaagde de hemel te vinden, valt […]

Wat Dordt met Wittenberg te maken heeft

Aan de vooravond van Hervormingsdag zijn de schijnwerpers gericht op Dordrecht. De herdenking van 500 jaar Reformatie is nog maar net achter de rug of een volgend jubileum dient zich aan: de herdenking van 400 jaar synode van Dordrecht. Deze erfenis kan alleen goed tot haar recht komen als ze beschouwd wordt als een hernieuwde […]

De hoed en de rand

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Onlangs wierp ds. J. Belder een steentje in het water van de refovijver met zijn column over hoeden in de kerk (RD 19-6). Hij realiseerde zich dat hij zich met deze bijdrage op „spekglad ijs” begaf. Menig predikant die hierover discussie heeft gevoerd, zal hem daarin bijvallen. Dat neemt niet weg dat bezinning op dit […]

Geen evangelie zonder wet

Hoe moeten we de Bijbel lezen? Hoe dient er gepreekt en geloofd te worden? In de antwoorden op die vragen scharniert alles rond hetzelfde principe: vanuit het juiste onderscheid tussen wet en Evangelie, de twee lippen van God.

Gezag verdient hernieuwde waardering

Twee nieuwsberichten trokken eerder deze maand de aandacht. Het eerste betrof de afschaffing van het verbod op majesteitsschennis door een meerderheid in de Tweede Kamer; het tweede was de verschijning van het rapport ”De staat van het onderwijs”. De sombere conclusie van dit rapport: het niveau van het onderwijs in Nederland verslechtert.

Seksualiteit zoals God die bedoelt

door Huib de Vries - Terdege

De moderne anticonceptiemiddelen veroverden ook de gereformeerde gezindte. Een stille revolutie met ernstige gevolgen, vindt dr. M. Klaassen. „Het geeft een wereldse levenshouding, waarin de maakbaarheidsgedachte centraal staat.”