Geschreven door M. Klaassen – Reformatorisch Dagblad

110 van de 80 artikelen

Pastorale toon in genderdebat

Het debat over transgenders staat flink in de belangstelling – en het ligt allemaal gevoelig. Artikelen, studies, themanummers, pastorale handreikingen volgen elkaar in snel tempo op. Al die aandacht is op zich een goede zaak – het ís een belangrijk thema –, maar het kan ook voor een bepaalde verlegenheid zorgen. De stortvloed aan publicaties […]

Evangelisatie draagt gegarandeerd vrucht

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Als er één Bijbelboek is waarin veel gesproken wordt over evangelisatie en getuigen, dan is het wel het boek Handelingen. Een aantal lessen daaruit wil ik doorgeven. Evangelisatie is in de eerste plaats Góds werk. God verlangt ernaar dat Zijn naam op de aarde verheerlijkt wordt. Doordat mensen in Hem gaan geloven en vervolgens Hem […]

Kruisbestuiving over het verbond

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Het verbond staat momenteel weer in het middelpunt van de belangstelling. Ook internationaal is er al enige tijd veel belangstelling voor de thematiek van het verbond – wat zich vertaalt in een serie belanghebbende publicaties. In 2018 zag vanuit de kring van de Gereformeerde Gemeenten een mooie studie over dit thema het licht. En nog […]

Hoofdbedekking als zinvol symbool

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

De hoofdbedekking van de vrouw in de eredienst is een onderwerp waar de nodige vragen, misverstanden en ook ongemak en verlegenheid over bestaan. Met het oog daarop schreef ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente te Vlaardingen, een handzaam boekje hierover. Het boekje ontstond vanuit een prekenserie over 1 Korinthe die hij in zijn […]

Paulus, de man achter de brieven

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Een portret van ”de man achter de brieven”. Dat was wat de Britse theoloog Tom Wright voor ogen had met zijn biografie van Paulus. En daar is hij als geen ander gekwalificeerd voor. Wright (1948) geldt als een van de grootste kenners van Paulus en zijn theologie en ook wie het niet altijd in alles […]

Laat christenen ook christelijk debateren

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Een van de redenen waarom Philippus Melanchthon naar de hemel verlangde, was dat hij daar verlost zou zijn van strijd, debat en polemiek. Op aarde leed hij daar zo onder. Na Melanchthons dood vonden ze onder zijn paperassen een papier waarop hij geschreven had waarom je niet al te bang hoefde te zijn voor de […]

Vraagtekens bij ivf blijven staan

Bij de worsteling van echtparen rond ivf passen ons begrip en empathie. Toch blijft de vraag staan of een techniek die alleen kon ontstaan langs de weg van miljoenen verloren levens in wording een begaanbare weg is voor een christen. In duizend woorden de hete hangijzers rond ivf beschrijven, is geen kleinigheid. Ik ben me […]

Ivf-behandeling vraagt te grote prijs

Kunstmatige bevruchting via in-vitrofertilisatie (ivf) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De afgelopen veertig jaar zagen meer dan acht miljoen ivf-baby’s het levenslicht. In Nederland vinden jaarlijks zo’n 14.000 behandelingen plaats. Voor christelijke echtparen die kampen met kinderloosheid en onvruchtbaarheid liggen hier grote dilemma’s. Bij ivf is sprake van een in een […]

Hoog tijd dat EO weer echt Bijbelse koers vaart

De EO-documentaire ”De kast, de kerk & het koninkrijk” biedt niet alleen inzicht in veranderingen in opvattingen in de kerk, maar evenzeer in de gewijzigde zienswijze van de omroep zelf. Het is dringend nodig dat de EO tot bezinning komt. Onlangs zond de EO de documentaire ”De kast, de kerk & het koninkrijk” uit (RD […]