Weblog

110 van de 35 artikelen

Nashville: the days after

door M. Klaassen

Heel Nederland viel over de Nashvilleverklaring. De mede door mij ondertekende verklaring raakte een open zenuw in de samenleving. Regenboogvlaggen werden gehesen, het OM gemobiliseerd en een verontwaardigde minister van Emancipatie was er snel bij om het stuk te typeren als een stap terug in de tijd. Dat is het feitelijk ook. De lijn die […]

Over de hoed en de rand

door M. Klaassen

‘Schrijf er anders eens wat over, dominee’. De opmerking kwam van een de belijdeniscatechisanten. We hadden het over hoofdbedekking. Een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt tijdens catechese, doop- en huwelijksgesprekken. Want wat betekent dat? En waarom vraagt de kerkenraad dat? Misschien inderdaad wel eens goed er wat uitleg over te geven. Ik doe dat […]

Nog één keer Opwekking…

door M. Klaassen

Mijn artikel over Opwekking in het Reformatorische Dagblad deed de nodige stof opwaaien. De keuze van CIP om mijn artikel als ‘aanval’ te betitelen droeg daar mogelijk aan bij. In het oorspronkelijke artikel in het RD ging het echter om ‘evenwicht’. Naast bijval kreeg ik nogal wat afwijzende reacties vanuit Opwekkingsminnend Nederland. Daarom, bij wijze […]

De onvergetelijke ds. Jac. van Dijk

door M. Klaassen

Een van de meest kleurrijke predikanten uit de 20e eeuw in ons land was ongetwijfeld ds. Jac. van Dijk. Hij had een geheel eigen stijl van preken met een humoristische inslag die gepaard ging met diepe ernst. Vanwege zijn voordrachten voor de radio was hij bij velen bekend. Zijn boekje ‘Het nooit vergeten vergezicht’ maakte […]

Toekomst voor Israël?

door M. Klaassen

Afgelopen zondag was het Israëlzondag. Op veel plaatsen werd in prediking en voorbede aandacht geschonken aan Israëls rol in de heils- en wereldgeschiedenis. Het blad Profetisch Perspectief vroeg mij om in het kort mijn visie op de toekomst van Israël te geven. Mijn reactie vindt u hier.

Owenlezing op Haamstedeconferentie

door M. Klaassen

Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Engelse theoloog John Owen ter wereld kwam. Dat is de reden dat er dit jaar op allerlei manieren aandacht aan hem en zijn theologie besteed wordt. Zelf mocht ik deze week een referaat verzorgen op de Haamstedeconferentie in Elspeet waarin ik met name stilstond bij zijn […]

Alle duiven op de Dam…

door M. Klaassen

‘Alle duiven op de Dam…’ zong mijn zus vroeger. Vandaag heb ik ze weer gezien. De duiven hadden vandaag alleen niet zoveel ruimte als anders. De Dam zag zwart van de mensen, toeristen, dagjesmensen en bezoekers van de Gay Pride. Tussen al het roze liepen wij, in oranje hesjes. Voor de herkenning, maar misschien ook […]

Een boekje waar ik heel blij mee ben…

door M. Klaassen

Zojuist verschenen: een boekje waar ik heel blij mee ben: ‘Hoe denk jij erover?‘ Het verscheen bij uitgeverij Brevier en is geschreven door de Amerikaanse theoloog James Anderson. Het gaat in op de belangrijkste vragen van het leven en wil je helpen een weg te vinden in het doolhof van het leven. Het is anders […]

Angenent, Augustinus en de ordo amoris

door M. Klaassen

Van dik hout zaagt men planken. Marc Angenent giet in een reactie op mijn blog zijn fiolen van gramschap over mij en de door mij ten berde gebrachte visie uit. Ik zou mensen een ‘seksueel keurslijf’ aanmeten. Angenent doet niet veel moeite om te proberen te begrijpen wat ik bedoelde. Wel legt hij mij van […]

Een – hopelijk – beter, bijbelser verhaal over seks

door M. Klaassen

Onder de titel ‘Een goed, bijbels verhaal over seks’ reageerde Robert Plomp deze week op mijn blog over sekssstress. Een wat pretentieuze titel, want ik vond het stuk noch goed noch bijbels: het artikel bevatte een paar drogredeneringen van heb-ik-jou-daar en de bijbelse onderbouwing was nogal dun. Naar mijn idee helpt zijn stuk de discussie […]