Dissertatie

110 van de 12 artikelen

U vindt hier diverse publicaties die verschenen zijn n.a.v. de dissertatie. Tip: lees het eerste hoofdstuk van de dissertatie.


Recensie De Wekker (L. Voorthuijzen)

door L. Voorthuijzen - De Wekker

Wie wat rondreist in de theologie, ontdekt dat over alle grondwoorden verschillende opvattingen in omloop zijn. Rechtvaardiging is zo’n grondwoord. Sinds enkele decennia staat dat weer volop in de belangstelling onder theologen, door nieuwe visies op de reformatoren en op Paulus. Is het beroep van Luther en Calvijn op Paulus terecht, of lezen ze hem […]

Geloof is relatie, geen opgaan in God

door Klaas van der Zwaag - Sophie

Wie gelooft in Christus, deelt in de gemeenschap met zijn Persoon. Maar hoe gebeurt dit en welke filosofische aspecten zitten daarachter? Geloof is een relatie die haaks staat op een ontologische vermenging van substanties. Een proefschrift van dr. Maarten Klaassen laat zien dat theologie nooit los is van filosofische vooronderstellingen.

Recensie Gezinsgids (W. Methorst)

door W. Methorst - Gezinsgids

Ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Sliedrecht, heeft de wetenschap in het algemeen en de gereformeerde gezindte in het bijzonder een grote dienst bewezen door een dissertatie te schrijven over “In Christus rechtvaardig”. De hoofdlijn in dit boek is de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging, achtereenvolgens bij Luther, Melanchton, Calvijn en Owen. Hij laat zien […]