Geschreven door W. Methorst – Gezinsgids

2 Artikelen

Vrede over Israël

door W. Methorst - Gezinsgids

„Eigenlijk is dat heel wonderlijk, elke trouwdienst eindig ik met een zegenwens voor Israël: De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens, en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël!” zegt ds. M. Klaassen uit Sliedrecht (hervormd, PKN). Is het dan toch […]

Recensie Gezinsgids (W. Methorst)

door W. Methorst - Gezinsgids

Ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Sliedrecht, heeft de wetenschap in het algemeen en de gereformeerde gezindte in het bijzonder een grote dienst bewezen door een dissertatie te schrijven over “In Christus rechtvaardig”. De hoofdlijn in dit boek is de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging, achtereenvolgens bij Luther, Melanchton, Calvijn en Owen. Hij laat zien […]