Ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Sliedrecht, heeft de wetenschap in het algemeen en de gereformeerde gezindte in het bijzonder een grote dienst bewezen door een dissertatie te schrijven over “In Christus rechtvaardig”. De hoofdlijn in dit boek is de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging, achtereenvolgens bij Luther, Melanchton, Calvijn en Owen. Hij laat zien dat ieder van hen persoonlijke accenten legt, maar dat ze samen één reformatorische lijn trekken die voortkomt uit de brieven van Paulus. Daarbij gaat hij in gesprek met enkele moderne theologen die daar anders over denken. Hij verdedigt dan de lijn van de reformatie. Je hebt wel wat theologische bagage nodig om dit boek met vrucht te kunnen lezen. Maar wie dat heeft, kan erg veel uit dit proefschrift leren!

M. Klaassen, In Christus rechtvaardig. Uitg. De Banier etc.

De Gezinsgids, 31 oktober 2013
W. Methorst