Boekbesprekingen

110 van de 36 artikelen

Boekbespreking ‘Gerechtigheid en recht’

door M. Klaassen - De Waarheidsvriend

Hoezo kon Ezau zijn eerstgeboorterecht verkopen? Waarom wilde Rachel zo graag de terafim van haar vader Laban meenemen? Waarom mochten anderen in Israël van de opbrengst van jouw land eten? Waarom mochten wetten van Meden en Perzen niet herroepen worden? Waarom had Paulus bij zijn zendingswerk zoveel baat van zijn Romeins burgerrecht? Het zijn allerlei […]

Pastorale toon in genderdebat

Het debat over transgenders staat flink in de belangstelling – en het ligt allemaal gevoelig. Artikelen, studies, themanummers, pastorale handreikingen volgen elkaar in snel tempo op. Al die aandacht is op zich een goede zaak – het ís een belangrijk thema –, maar het kan ook voor een bepaalde verlegenheid zorgen. De stortvloed aan publicaties […]

Een belangwekkende studie. Bespreking van C. L. Irons, ‘The Righteousness of God’

Een boek over twee woorden, dat kom je niet zo vaak tegen. ‘Diakaisune theou’ (gerechtigheid van God) is in de theologiegeschiedenis echter wel een geladen koppel gebleken. Luther heeft er intens mee geworsteld en ook vandaag blijken in de Paulusinterpretatie de wegen hier behoorlijk uiteen te gaan. Een dissertatie hierover is dus zonder meer gerechtvaardigd. […]

Kruisbestuiving over het verbond

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Het verbond staat momenteel weer in het middelpunt van de belangstelling. Ook internationaal is er al enige tijd veel belangstelling voor de thematiek van het verbond – wat zich vertaalt in een serie belanghebbende publicaties. In 2018 zag vanuit de kring van de Gereformeerde Gemeenten een mooie studie over dit thema het licht. En nog […]

Hoofdbedekking als zinvol symbool

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

De hoofdbedekking van de vrouw in de eredienst is een onderwerp waar de nodige vragen, misverstanden en ook ongemak en verlegenheid over bestaan. Met het oog daarop schreef ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente te Vlaardingen, een handzaam boekje hierover. Het boekje ontstond vanuit een prekenserie over 1 Korinthe die hij in zijn […]

Paulus, de man achter de brieven

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Een portret van ”de man achter de brieven”. Dat was wat de Britse theoloog Tom Wright voor ogen had met zijn biografie van Paulus. En daar is hij als geen ander gekwalificeerd voor. Wright (1948) geldt als een van de grootste kenners van Paulus en zijn theologie en ook wie het niet altijd in alles […]

Tegen de bril van Darwin

door M. Klaassen - De Waarheidsvriend

Met de publicaties van dr. G. van den Brink en dr. W.M. Dekker barstte in 2017 het oude debat over schepping en evolutie weer in volle hevigheid los. Ook dr. W.J. Ouweneel mengt zich in de discussie. Zijn conclusie: ‘Schepping en evolutie zijn onverenigbaar’. In En de aarde bracht voort gaat dr. G. van den […]