Geschreven door M. Klaassen – Nader Bekeken

1 Artikelen

Rechtvaardiging op de helling?

door M. Klaassen - Nader Bekeken

Oktober is de maand dat we de Reformatie herdenken, Luthers bevrijdende ontdekking dat de mens niet door eigen doen of laten, maar door het eenvoudige geloof in de gekruisigde Christus rechtvaardig wordt voor God. Sinds de Reformatie neemt de rechtvaardiging door het geloof een belangrijke plaats in binnen reformatorische kerken, theologie en vroomheid.