M. Klaassen, Bidden zoals Jezus. Gids bij het Onze Vader, Heerenveen 2016