M. Klaassen, ‘De HEERE onze gerechtigheid. Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch perspectief’ (serie: Theologische thema’s), Apeldoorn 2017. Klik voor recensies van deze studie hier