M. Klaassen, ‘En die twee zullen tot één vlees zijn…’ Huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming in Bijbels licht, Houten 2019.