Even zwemmen met dochterlief en in stilte voorbereiden in de pastorie. De zondag van ds. M. Klaassen begint al op zaterdagavond. “Die avond ben ik zoveel mogelijk thuis. Zo kunnen we als gezin in alle rust naar de zondag toe leven,” zegt de hervormde predikant, die onlangs verhuisde naar het Zeeuwse Arnemuiden. Op CIP.nl blikt hij terug op zijn zondag.

Ds. Klaassen noemt de zondag “het hoogtepunt van de week”. “De prediking beschouw ik als het favoriete onderdeel van mijn werk,” vertelt Klaassen. “Dat is meer dan een verhaaltje vertellen. Preken is echt een geestelijk gebeuren. Daarom trek ik mij iedere zaterdagavond in stilte terug. Tegenover de Heere God belijd ik wat in de afgelopen week verkeerd is gegaan en bid ik voor mijn kerkelijke gemeente en de woordverkondiging van morgen.” Aan het begin van zijn zaterdagavond ging Klaassen nog even naar de zee. “Samen met mijn dochter ging ik naar Koudekerke. Als je ‘s zondags werkt, is het belangrijk om zaterdag wat extra tijd te besteden met de kinderen. Om er even samen op uit te gaan.”

Op zondagochtend gaat de wekker behoorlijk vroeg. “Rond 06:30 uur sta ik op,” vertelt de vader van drie dochters. “Ik ben geen ochtendmens, dus heb veel tijd nodig om te acclimatiseren. Terwijl mijn gezin nog op bed ligt, heb ik stille tijd.” Rond 10:30 uur begint in Arnemuiden de ochtenddienst. “Dat is vrij laat. Ik denk dat het een oude visserstraditie is. Schippers kwamen op zaterdag laat thuis.” Zondagmorgen hield hij een gelegenheidspreek, omdat een ouderling werd bevestigd. “Ik verwees naar Paulus in Handelingen 20: ‘Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde,’ zegt de apostel.”

Prekenserie over Jozef

’s Middags startte Klaassen met een prekenserie over Jozef. “De uitdaging voor mij was om verhalende stof zo praktisch mogelijk te maken. Dat heb ik geprobeerd te doen door duidelijk te maken dat Jakob zijn zoon Jozef altijd voortrok ten opzichte van zijn broers. Iedere keer opnieuw werd Jozef bevoordeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de broers een hekel aan Jozef kregen. Daardoor kon ik vanaf de kansel kerkgangers aanspreken die een vergelijkbare situatie kennen. Ook vandaag de dag worden er broers of zussen voorgetrokken waardoor anderen zich achtergesteld voelen. Tegelijkertijd heb ik een appèl gedaan op de ouders door duidelijk te maken hoe waardevol een gelijke behandeling is.”

Tussen 12:30 en 17.00 uur was Klaassen thuis met zijn gezin. “Die tijd heb ik benut om op bed uit te rusten en mij voor te bereiden op mijn tweede preek. Na de middagdienst namen we als gezin uitgebreid de tijd om met elkaar te eten en terug te blikken op de kerkdiensten. Mijn oudste dochter wordt volgende week 9 jaar. Zij maakt tegenwoordig aantekeningen tijdens de prediking. Regelmatig stel ik rondom de maaltijd of het koffie drinken haar de vraag: ‘Wat heb je vandaag allemaal gehoord?’ Dan hoor je als predikant meteen hoe je boodschap overkomt bij kinderen.”

Bevoorrecht mens

“Zondagavond namen mijn vrouw en ik de gelegenheid om even in de woonkamer te zitten,” vervolgt Klaassen. “Ook ontspande ik door het lezen van een goed boek en orgelspel – een hobby waar ik veel te weinig aan toe kom. Die ontspanning is er niet iedere zondag. De week ervoor preekte ik in Katwijk aan Zee. Als je dan zondagavond laat thuis komt, ben je doodmoe en blij dat je naar bed kunt gaan. Maar mensen hoeven geen medelijden met mij te hebben. Ik voel me als predikant een bevoorrecht mens. Wat een vreugde dat ik iedere zondag Gods Woord mag openen. Dat is écht het hoogtepunt van de week.”

“Juist omdat zondag een intensieve dag is, vind ik een goede voorbereiding op zaterdag zo belangrijk. Dat geldt niet alleen voor mij als dominee. Ook voor gemeenteleden is dat ontzettend belangrijk. Neem in de voorbereiding de tijd om te bidden voor je gezin, de prediking en je predikant. Ook het nemen van voldoende rust is van belang. Ik heb pas tegen de jongeren gezegd: ‘Als je zaterdagavond laat thuiskomt, doodmoe je bed in rolt en zondagochtend met een duf hoofd opstaat, moet je niet vreemd opkijken dat de preek je niet of nauwelijks aanspreekt.’ Door een goede voorbereiding is de kans groter dat de zondag voor jou tot zegen zal zijn en de Heilige Geest je als mens zal vernieuwen.”

“Wanneer we zo zondag vieren, kan, zoals de Heidelbergse Catechismus zegt ‘de eeuwige sabbat in dit leven beginnen’. Wat bijzonder om op zondag een stukje van die eeuwige rust te mogen ervaren.”