Als Christus niet je Koning is, dan is er een ander koning over je. Neutraliteit bestaat niet. Het gaat erom dat je Hem erkent. „Is Hij de Koning van je leven?”
Dat zei dr. M. Klaassen donderdag in Utrecht in een lezing voor de christelijke studentenverenging Depositum Custodi. De predikant van de hervormde gemeente Sliedrecht hield voor de studentenvereniging de twaalfde en laatste lezing van het seizoen over het jaarthema ”Strijd”. De lezing van dr. Klaassen had als thema ”Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”, naar aanleiding van Johannes 16:33.
Christus als Overwinnaar van de wereld speelde in de Vroege Kerk een belangrijke rol. In onze westerse traditie heeft dat niet altijd de aandacht gekregen die het verdient, stelde dr. Klaassen. „Toch is Christus als Overwinnaar een voluit Bijbels thema.”
De predikant noemde drie aspecten van dit thema: de betekenis, het resultaat en het appel op ons vanuit die overwinning. „Wat heeft Christus overwonnen en wat is de betekenis daarvan”, wierp dr. Klaassen als vraag op. Hij schetste hoe de wereld het domein van het kwaad is en hoe wij onder invloed van de machten van het kwaad staan. „De wereld is de plaats waar de duisternis heerst. Het is het domein van satan en zijn trawanten.”

Strijd

In die wereld is de strijd tussen goed en kwaad gaande. „Er vindt een geestelijke strijd plaats”, benadrukte de predikant. „Op het slagveld van Golgotha werden de machten der wereld ontwapend. Christus heeft over satan en zijn trawanten getriomfeerd. Hij bracht ze een verpletterende slag toe.”
Toch is het werk van Jezus breder dan het verlossen van zonde en dood, stelde hij. „Het verlossingswerk is als een diamant met vele aspecten. In het verlossingswerk gaat het ook om de verlossing van de hele schepping van God.”
Velen zien de noodzakelijkheid van verlossing van zonde en schuld niet, zei de predikant. Dat Christus ons daarvan verlost, noemde hij het heerlijke van het Evangelie. „Jezus verlost ons mensen uit het domein van de boze.”
Jezus’ verhoging noemde dr. Klaassen het resultaat van Zijn overwinning. Het is de beloning voor Zijn werk, stelde hij. Dat Jezus zit aan Gods rechterhand is een verandering in Zijn status. „De Vader heeft de scepter van het universum in de handen van Zijn Zoon gelegd. Nu mag Hij zeggen: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.””
Dat Jezus Koning is, leidt volgens dr. Klaassen tot inzicht, erkennen, belijden en een leven in een nieuw perspectief. „Zie jij Christus als Koning van deze wereld?” vroeg hij. „Dat Jezus straks Koning wordt geloven we wel, maar dat Hij het nu is? Het Koninkrijk van God is nog niet voltooid, maar het is er al wel, al zien we er soms niet veel van.”
Hij wil dat je Hem als je Koning belijdt. „Wat kan je gebeuren als Jezus je Koning is? Hij verlost je, is bij je en troost je door Zijn Geest.”