NIJMEGEN – Het gebed is belangrijker dan het geloof, stelt ds. M. Klaassen. “Het gebed is de communicatie tussen God en mens die tot stand komt door de verbindingsdraad van het geloof. Het gaat om het contact. De verbindingsdraad is het middel om dit contact weer tot stand te brengen.”

Hij zei dat gisteravond tijdens de eerste openbare vergadering van studentenvereniging CSFR in Nijmegen. Ds. Klaassen, hervormd predikant te Hedel, sprak over “Het gebed van de christen”.

Zijn lezing werd ingeleid met het gedicht “Gij bad op eenen berg alleen”, van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Hierin komen volgens ds. Klaassen herkenbare begrippen terug: verlangen en moeilijkheid – “het verlangen om contact te hebben met God en de moeilijkheid van de realiteit van ons leven en onvermogen. Het gebed tot God is te zien als de hartklop van het geloof. ”

Tegenwoordig is er vaak sprake van een kwijnend gebedsleven, aldus ds. Klaassen. “Een oorzaak hiervoor is te vinden in een kwijnend godsbesef. Daarnaast is de afhankelijkheid van God ver te zoeken en hebben wij als moderne mens een versnipperde aandacht. Een tornado van beelden, informatie en mogelijkheden komt over ons heen.”

Ds. Klaassen gaf met een aantal kenmerken een beeld van de God tot Wie we bidden. God is een Persoon met een naam, geen iets. Hij heeft de mens naar Zijn beeld geschapen om met Hem een relatie aan te gaan. God is een Drie-eenheid, en dus meervoudig. “Hij is machtig en alwetend. Hij hoeft in ons gebed niet door ons geïnformeerd te worden. God heeft een plan, namelijk de verheerlijking van Zijn naam door Christus. Christus” lijden en sterven brachten verlossing voor een grote schare mensen.”

De grond van het gebed is te vinden in Jezus Christus alleen. Door Hem heeft God de verbroken relatie tussen God en mens willen herstellen, aldus de hervormde predikant. “Wij kunnen niet tot God komen zonder de gerechtigheid van Jezus Christus. Het gebed is ook een geloofszaak, door de Heilige Geest kunnen we Hem aanroepen als “Abba Vader”.

Bij alles wat we bidden gaat het erom dat wat we bidden in overeenstemming is met Gods wil. “Gods geopenbaarde wil kunnen we vinden in de Bijbel. Zijn verborgen wil is echter verborgen voor ons mensen. Daarom moeten we, als we bidden, altijd vragen: Uw wil geschiede. We moeten leren om met Kohlbrugge te spreken: Gods horloge loopt anders dan dat van ons.”

CSFR start dispuut in Nijmegen

NIJMEGEN – De landelijke reformatorische studentenvereniging CSFR heeft een dispuut gestart in Nijmegen. Het hield gisteren zijn eerste openbare vergadering. Het aantal leden bedraagt zeventien.

In de periode tot juli 2006 hebben zich in Nijmegen enkele studenten gegroepeerd die zich graag wilden aansluiten bij de CSFR, zo meldt de landelijke preses van de CSFR, Erik Willemsen. “Er zijn samenspraken tussen Nijmegen en het landelijk bestuur geweest, die hebben geresulteerd in een besluit van de landelijke vergadering van de CSFR van juli 2006 tot een dispuut in oprichting in Nijmegen.”

In september 2006 startte het dispuut in oprichting met Bijbelkringen, gevolgd door studiekringen het jaar daarop.

‘Gebed communiceert door het geloof’, verslag lezing ‘Het gebed van de christen’ voor CSFR Nijmegen, in: Reformatorisch Dagblad, 30-11-2007