BARNEVELD – “Wat is een levend geloof en wat is het niet? En hoe kom ik tot dat geloof? Het antwoord daarop geeft Jezus Zelf in het beeld van de wijnstok en de ranken.” Dat zei ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Hedel, zaterdag op een jongerendag in Barneveld.

Deze dag, die door 200 jongeren werd bezocht, was al georganiseerd door de werkgroep van het Hervormd Jeugdcontact (HJC), voordat besprekingen met de HJGB en de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) vorige maand strandden. Die besprekingen hadden als doel te komen tot een alternatieve materiaallijn, toerusting en jongerendagen naast het bestaande materiaal en het werk van de HJGB; materiaal dat was bedoeld voor hervormde gemeenten die kritiek hebben op het huidige materiaal van de HGJB. Feitelijk bestaat het Hervormd Jeugdcontact dus niet meer. De jongerendag, zaterdag in Barneveld, werd dan ook min of meer beschouwd als de voortzetting van de Rijssense Jongerendagen die vroeger werden gehouden.

“Geloof dat leeft” was het thema van de jongerendag in Barneveld. Wat een levend geloof is, belichtte ds. Klaassen vanuit Johannes 15, waar Jezus spreekt over de wijnstok en de ranken. “De wijnstok is de voedingsbodem van wat eraan groeit”, zei ds. Klaassen. “Jezus noemt Zich de ware Wijnstok en mensen die met Hem in een bepaalde relatie staan de ranken.” Volgens de predikant uit Hedel zijn dat niet alle gelovigen, maar wel iedereen die bij het verbond hoort en leeft onder de bediening van het Evangelie.

Het zijn van een rank noemde ds. Klaassen een geweldig voorrecht. “Maar er zijn twee soorten ranken”, zei hij. “Ranken die vrucht en ranken die geen vrucht dragen. Die vrucht dragen zijn door het geloof verbonden met de Wijnstok. Dat geloof schenkt de Heilige Geest en met dat geloof wordt Jezus aangenomen.”

Ds. Klaassen legde de jongeren de vraag aan het hart of ze die geloofsband met Christus kennen. “Het gaat om de vraag of je een levende rank bent of niet. Het antwoord daarop moet je kunnen geven voordat de Landman komt. Dorre ranken knipt Hij af. Levende ranken snoeit Hij om de groei te bevorderen. Dat kan in je leven pijn doen. Maar bedenk dat de Landman nooit zo dichtbij is als wanneer Hij snoeit. Als Hij snoeit, heeft Hij de rank in Zijn hand.”

“Geloven, een twijfelachtige zaak?” Die vraag stelde ds. J. Lohuis, hervormd predikant te Harskamp, in een van de tien workshops. “Er is geen geloof zonder aanvechtingen”, aldus ds. Lohuis. “Een waar geloof is altijd gericht op het Woord van God. De duivel is altijd bezig om dat Woord verdacht te maken. Maar het is Gods vreemde werk om die aanvechtingen te werken, waarvoor Hij de duivel gebruikt. Het is Gods eigenlijke werk om in die aanvechtingen te wijzen op die ene Aangevochtene: de Heere Jezus. In de strijd van het geloof ligt de zekerheid buiten ons. Het geloof gaat uit naar het kruis en het lege graf.”

“Gelovend leven” was het thema waarover ds. L. de Wit, hervormd predikant te Bleskensgraaf, in de middagbijeenkomst sprak. “Een gelovige gelooft dat hij alleen door het bloed van Christus vergeving van zonde ontvangt. De gelovige gelooft het werk van de Geest Die toe-eigent wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Levensverandering kan dan niet uitblijven. De gelovige wordt een gelovige dader van het Woord.”

Ds. A. J. van Herik, predikant te Moerkapelle, stelde in zijn workshop de vraag: “Wat geloof jij daar nu van?” “Wie gelooft”, zal anders in de wereld staan dan iemand die dat niet doet”, zei hij. Volgens hem zijn voor velen geloof en leven twee verschillende stukjes van het leven. Een aspect is de omgang met de media. “Maakt het in onze omgang met de media uit of we christen zijn of niet?”

‘Levend geloof is leven uit de Wijnstok’, verslag van lezing voor HJW, in: Reformatorisch Dagblad, 22-11-2011