RIJSSEN – “De Heilige Geest vraagt weinig aandacht voor Zichzelf; maar verheerlijkt Christus, zoals een schijnwerper een toren verlicht. Hij zorgt ervoor dat Christus alles wordt.”

Dat zei ds. J. C. Schuurman, hervormd predikant te Boven-Hardinxveld, zaterdag tijdens de landelijke JongerenDagRijssen. Deze bijeenkomst werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Trok de bijeenkomst vorig jaar ongeveer 180 jongeren, nu waren er rond de 220 naar het kerkelijk centrum Sion gekomen.

Het initiatief voor de JongerenDagRijssen is voortgekomen uit de plaatselijke jeugdvereniging Immanuel, aldus medeorganisator en voorzitter van de commissie JongerenDagRijssen Henri Schaap. “We willen appel- en toerustingsdagen in onze kerk houden waar wij ons op een goede inhoudelijke en Schriftuurlijke wijze kunnen verdiepen in Gods Woord. Wij misten bijeenkomsten waarop we ons thuis voelden. We voelen ons niet thuis bij jongerendagen waar het draait om het aannemen van Jezus. Veel jongeren hebben vragen bij actuele geloofsonderwerpen. Juist omdat de evangelische beweging grote invloed in onze kring heeft, willen wij vanuit Gods woord deze onderwerpen belichten en hier tegenwicht aan bieden. We zijn terughoudend met opwekkingsliederen en voorzichtig met de muzikale omlijsting – al speelt er bij de begeleiding wel iemand trompet.”

Schaap, een zoon van ds. G. Schaap, deed inspiratie op bij de regionale jongerendag in Elspeet. Het verschil is dat de JongerenDagRijssen landelijk is. De jongeren komen, aldus Schaap, “van Sint-Annaland in Zeeland tot Wouterswoude in Friesland.” De plannen voor de toekomst zijn nog niet helemaal helder. “Mocht er vanuit andere delen van het land belangstelling voor het concept bestaan, dan kan het idee mogelijk verder worden uitgewerkt.”

Werkwoorden

De bijeenkomst begon op vrijdagavond met een sportieve activiteit, waarbij er gelegenheid was om met elkaar kennis te maken. Daarna gingen de jongeren van elders naar gastgezinnen in de omgeving.

Op zaterdag hielden ds. Schuurman en ds. M. Klaassen, hervormd predikant uit Hedel, de hoofdlezingen. Workshops werden gehouden door onder anderen ds. A. Snoek uit Oosterwolde, ds. A. J. Mensink uit Driesum, ds. G. Schaap uit Rijssen, ds. P. van der Kraan uit Bleskensgraaf, ds. J. Kommers uit Lelystad, ds. J. van het Goor uit Rijssen en ds. C.J. Barth uit Uddel. Ds. H. J. Lam uit Rijssen leidde de forumdiscussie aan het slot van de dag.

Ds. Schuurman sprak over de werking van de Heilige Geest, onder de titel “(On)vervuld verlangen?!” De predikant had werkwoorden die vertellen over het werk van de Geest bij elkaar gezet. Tijdens de lezing noemde hij onder andere zijn, blijven, overtuigen, leiden en wonen.

Volgens ds. Schuurman dringt de Heilige Geest Zich niet op de voorgrond, maar stelt Hij Christus centraal. De predikant wees erop dat tegenwoordig in sommige kringen de aandacht voor de Heilige Geest ten koste van Christus gaat. “Zou de Geest wel zo blij zijn, als Hij al die aandacht krijgt? Hij wil ons juist aan Christus binden. De Heilige Geest is ook God, maar we lezen niet dat mensen Hem belijden als “Gij zijt onze God”, zoals ze wel de Vader en de Zoon belijden.”

Vervulling

Ds. Klaassen, die ‘s middags sprak, zei dat vervulling met de Geest, doop met de Geest en ontvangen van de Geest drie uitdrukkingen zijn voor hetzelfde. “Iedere gelovige wordt vervuld met de Geest en hoeft niet op een bijzondere ervaring te wachten”, zei de predikant.

Die vervulling betekent niet dat mensen de controle over zichzelf verliezen, maar dat gelovige christenen steeds meer zachtmoedige, nuchtere, geduldige, liefdevolle en bescheiden mensen worden, zo zei hij. “De vervulling heeft er ook mee te maken hoe je met elkaar omgaat. Soms zeggen mensen grote dingen over God, terwijl ze ruzie met elkaar hebben. Paulus zou het niet begrijpen.”

Ds. Klaassen stelde dat de vervulling kracht geeft om tegen de zonde te vechten, zekerheid geeft over de wedergeboorte, weerbaarheid geeft in de geestelijke strijd en vrijmoedigheid om voor het geloof uit te komen. Er valt veel te krijgen, maar veel gelovige christenen leven onder de maat, aldus ds. Klaassen, die zei dat dit te maken heeft met blokkades. “Een van de grootste blokkades is gebrek aan tijd voor gebed en omgang met de Heere. Je kunt de Geest ook verschralen door boezemzonden vast te houden. Kan God meekijken als je achter de computer zit of als je op je slaapkamer bent?”

‘Overtuigen, leiden, wonen’, verslag jongerendag Rijssen over de Heilige Geest, in: Reformatorisch Dagblad, 19-11-2007