Zonder het te weten ontketende Luther in 1517 met zijn 95 stellingen een revolutie in kerk en samenleving. Het bracht duizenden mensen in beweging. In die beweging hoorde Luther Gods stem. 

Zo begon dr. M. Klaassen, voorzitter van stichting In de Rechte Straat (IRS), gisteravond de Reformatieherdenking in de Grote Kerk te Alblasserdam.

Het wonder van de Reformatie greep om zich heen, maar Luther schreef: „Ik heb niets gedaan, Gods Woord heeft het gedaan.” De Heere werkte in kort tijd door met Zijn Geest. „De Reformatie was een nieuw pinksterfeest”, zo zei dr. Klaassen, hervormd predikant te Sliedrecht.

Luther was boos en verontwaardigd over de misstanden in de kerk. Dr. Klaassen: „Het raakte hem dat je bij het kopen van een aflaat vermindering van straf werd beloofd. Luther had geleerd dat schuldvergeving alleen te verkrijgen was door het geloof 
in Jezus Christus. De IRS-voorzitter noemde dat „een revolutie die miljoenen bevrijdt van schuld.”

Dr. Klaassen mediteerde vervolgens over het thema ”Schuld en vergeving”, naar aanleiding van Psalm 32. „Er zijn mensen die zo veel schulden hebben, dat ze die in hun leven nooit meer kunnen aflossen.” Zo’n schuld is volgens de predikant het beeld van ons leven. „Het heeft te maken met wie je bent, wat je doet en wat je gedaan hebt. We zijn separatisten die God hebben afgezworen. Dat hebben we van Adam geërfd.”

De Sliedrechtse predikant vergeleek die schuld met een hemel­hoge muur van zonden. „Die muur was voor Luther een werkelijkheid waar hij tegen aanliep. Hij sloeg er zijn handen tegen kapot. Om die schuld kwijt te raken kroop hij zijn knieën stuk. Niets hielp.”

Dr. Klaassen trok een vergelijking met David, die in Psalm 32 ook worstelde met zijn schuld. Gods hand drukte dag en nacht zwaar op hem. David verschrompelde onder zijn schuld. „Zolang die muur er staat, heb je geen vrede. Met je zonden maak je die muur steeds hoger. Maar alleen met schuldbesef kom je niet verder. Er is vergeving nodig.”