DOORN – “De Bijbelse visie op seksualiteit is niet die van pessimisme en negativiteit, maar ook niet die van de utopie. Het is de middenweg tussen verachting en vergoddelijking.”

Dat zei ds. M. Klaassen (Hedel) gistermiddag in Doorn tijdens een studiedag van de Gereformeerde Bond voor ambtsdragers en gemeenteleden over pastoraat rond het zevende gebod.

De toekomst van een samenleving is “op het nauwst verbonden met onze omgang met seksualiteit”, stelde ds. Klaassen, die de hoofdlezing verzorgde. Seks is heden ten dage de normaalste zaak van de wereld geworden, zo schetste hij. “Het vervult ons hele leven. De samenleving is gepornoficeerd.” Als oorzaken noemde hij de seksuele revolutie van de jaren zestig, de morele revolutie die daaraan ten grondslag lag en de mediarevolutie van de laatste decennia. “De mediarevolutie heeft ervoor gezorgd dat de effecten van de seksuele revolutie de hele samenleving in een wurggreep hebben gekregen.”

Vooral internet heeft volgens ds. Klaassen alle taboes weggehaald. “Er is werkelijk sprake van een tsunami die de wereld overspoelt.” Cijfers wijzen uit dat 81 procent van de Nederlandse mannen en 40 procent van de vrouwen gebruikmaakt van porno. Bijna de helft van Nederlandse jongens heeft meer dan honderd pornofilms gezien, terwijl 20 procent van de jongeren 12 jaar of jonger was toen ze voor het eerst met porno in aanraking kwamen.

De gevolgen daarvan zijn “heel groot”, aldus de hervormde predikant. “Waar we niet meer leven bij het licht van Gods openbaring vallen we terug in natuurlijke, heidense denkkaders. De seksualisering die wij meemaken, is een gevolg van de paganisering, verheidensing, van de cultuur.”

“Als er geen profetie is, wordt het volk -letterlijk- ontbloot”, zo citeerde de predikant Spreuken 29:18. “Het enige waarmee Israël staande kon blijven te midden van het heidendom, was de profetie: het hebben van en leven naar de woorden van God. Het enige waarmee wij vandaag staande kunnen blijven, is de profetie: de levende verkondiging van de woorden van God in de gemeente.”

De christelijke gemeente moet volgens ds. Klaassen inzetten op drie zaken. Allereerst bewustwording. “Weten we werkelijk wat er gaande is?” Daarnaast oriëntatie op de Bijbelse gegevens rond seksualiteit. “Christenen weten dat seksualiteit zowel méér als mÝnder belangrijk is dan de cultuur ons laat weten. Het doel van ons leven is veel meer dan seksualiteit en seksuele bevrediging. Tegelijk weten wij dat seksualiteit meer is dan evolutionair geërfde drift die je maximaal moet exploiteren om jezelf te ontplooien. Wij weten dat het een doelbewuste gave van God is.”

In de derde plaats is het voorleven broodnodig, aldus ds. Klaassen. “Wie laat onze jongeren zien dat de Bijbelse visie op relaties, huwelijk en seksualiteit zo veel rijker is dan wat ze dag aan dag horen en zien? Dat betekent wel dat wij als ouders en ambtsdragers in ons leven naast de macht van de verleiding vooral de macht van de genade zullen moeten kennen. Het eerste heb je nodig om naast een ander te kunnen staan, het tweede om een uitweg te kunnen bieden.”

In een van de zes workshops behandelde drs. Nico van der Voet het thema seksverslaving. In het studentenpastoraat aan de CHE komt de docent het vaak tegen. “Bijna alle jongens die bij mij komen, hebben problemen op dit vlak.”

Volgens de docent geldt bij seksverslaving hetzelfde als bij andere vormen van verslaving: mensen hebben het nodig om de ware pijn niet te voelen. “Velen weten echter niet dat het te maken heeft met emotionele onzekerheid. Daarom is de meest zinvolle vraag in het pastoraat aan deze mensen: waar zit jouw pijn, dat je blijkbaar iets nodig hebt om die te onderdrukken?”

Van der Voet ontwikkelde materiaal waarmee jongeren in vijf stappen inzicht krijgen in de problematiek en leren waarmee ze de strijd moeten aangaan. “Je hoeft niet tegen je verslaving te vechten, want dat helpt toch niet. Je moet de bronnen van prikkeling aanpakken en de koppelingen in je hoofd doorbreken”, aldus de docent. “De roker die wil stoppen, kan beter zijn pakje sigaretten in de kliko gooien dan in zijn zak houden. Weiger je verslaving te voeden.”

Als het kijken naar porno gekoppeld is aan vaste momenten -kinderen op bed, vrouw naar de zang- moet je die koppeling zien te doorbreken, aldus Van der Voet. “Voor sommigen is het zien van hun pc al genoeg om geprikkeld te worden. Er zijn studenten die daarom alleen nog op school op de pc werken.”

‘Tussen verachting en vergoddelijking. Studiedag GB over pastoraat rond het zevende gebod’, verslag in: Reformatorisch Dagblad, 25-11-2010