De hoofdbedekking van de vrouw in de eredienst is een onderwerp waar de nodige vragen, misverstanden en ook ongemak en verlegenheid over bestaan.

Met het oog daarop schreef ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente te Vlaardingen, een handzaam boekje hierover.

Het boekje ontstond vanuit een prekenserie over 1 Korinthe die hij in zijn gemeente hield en gesprekken die hij erover voerde met jonge vrouwen. Want waarom zou je een hoofdbedekking dragen in een cultuur waarin bijna niemand –moslima’s uitgezonderd– dat doet? En waar ook in veel kerken vrouwen de noodzaak ervan niet meer zien? Is wat Paulus schrijft eigenlijk nog wel van toepassing op deze tijd? Betreft het niet gewoon een tijdgebonden voorschrift dat toen misschien relevant was, maar vandaag niet meer van toepassing is en misschien zelfs wel de werfkracht van de kerk in de weg staat?

Op deze en meer vragen gaat de auteur in. Het boekje bestaat feitelijk uit een uitvoerige exegese van 1 Korinthe 11 waarin de predikant rustig en doordacht de lijn van het hoofdstuk bespreekt. Hierbij geeft hij er blijk van zich goed in het onderwerp en de relevante literatuur verdiept te hebben. Volgens ds. Brons is er in 1 Korinthe 11 sprake van een Bijbels voorschrift dat niets van zijn geldigheid verloren heeft. Hoofdbedekking is geen tijdgebonden iets (Paulus schrijft tenslotte voor heel de kerk van God, niet alleen de gemeente van Korinthe in de eerste eeuw), maar een zinvolle symboliek die iets weergeeft van Gods bedoelingen met man en vrouw.

Heel terecht plaatst ds. Brons de discussie over hoofdbedekking in het bredere verband van de scheppingsorde en de plaats van man en vrouw daarin. Daarin is de plaats van de vrouw niet minder dan die van de man, maar wel anders. De verhouding man-vrouw is bedoeld een afspiegeling te zijn van de verhouding tussen God de Vader en Christus. Zo wordt hoofdbedekking een „signaal” waarmee je aangeeft de wil van de Schepper en Diens roeping voor man en vrouw te willen gehoorzamen. Zo wordt het bewust dragen van hoofdbedekking een belijdenis: „Met die hoed plaats je je onder Zijn heerschappij en voeg je je naar Zijn scheppingsorde.” Juist in een cultuur die alle verschillen tussen man en vrouw probeert uit te wissen, is het dragen van hoofdbedekking zo een voortdurende herinnering aan en belijdenis van de orde van het Evangelie.

Het boekje had misschien aan kracht gewonnen als de auteur nog wat meer aandacht had besteed aan de man-vrouwverhouding in het algemeen, de relatie van het thema tot de huidige cultuur en een aantal vragen van praktische aard (zoals: Welke hoofdbedekking vandaag benadert het meest wat Paulus bedoelt?), maar ook in de huidige vorm biedt het genoeg stof tot overdenking. Door het toevoegen van gespreksvragen leent het boekje zich ook uitstekend voor een gespreks- of vrouwenkring.

Boekbespreking H. Brons, Je hoed als signaal. De hoofdbedekking van de vrouw tijdens de eredienst, 2020. In: Reformatorisch Dagblad, 19 februari 2021