Publicaties met het trefwoord ‘schepping’

3 Artikelen

Tegen de bril van Darwin

door M. Klaassen - De Waarheidsvriend

Met de publicaties van dr. G. van den Brink en dr. W.M. Dekker barstte in 2017 het oude debat over schepping en evolutie weer in volle hevigheid los. Ook dr. W.J. Ouweneel mengt zich in de discussie. Zijn conclusie: ‘Schepping en evolutie zijn onverenigbaar’. In En de aarde bracht voort gaat dr. G. van den […]

God Zelf is doel van Zijn schepping

Waarom schiep God de wereld? Omdat Hij Zijn heerlijkheid wilde laten zien, zodat de mens zich in Hem zou verheugen, aldus de Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards. Ds. M. Klaassen vindt dat we veel kunnen leren van Edwards’ visie en ziet er een heilzame correctie in op het denken van onze tijd.