Geschreven door P. Smits – Calvijn Contact

1 Artikelen

Vrijheid in overgave

door P. Smits - Calvijn Contact

‘Vrijheid en toekomstverwachting’. Dat is het jaarthema dat centraal staat bij de dagopeningen op het Calvijn College. “Alleen als de Zoon je vrijmaakt, zul je waarlijk vrij zijn. Dat hebben jongeren nodig, bekering. Dat is het werk van de Heere en tegelijkertijd is het de opdracht aan ons als opvoeders om het geweten te raken.” […]