Geschreven door Steven Middelkoop – Gezinsgids

1 Artikelen

Fundament onder de zekerheid

door Steven Middelkoop - Gezinsgids

„Er is niet veel geloofszekerheid in bepaalde delen van de Gereformeerde Gezindte,” onderkent Dr. M. Klaassen „Deze problematiek rondom de toe-eigening van het heil, is veelal het gevolg van de prediking. Als er via de preek geestelijk leiding wordt gegeven, valt een deel van dit probleem weg.”