Publicaties met het trefwoord ‘calvinisme’

3 Artikelen

Reflectie bij een themanummer

door M. Klaassen

‘De Waarheidsvriend’ van vorige week (nr. 42) was geheel gewijd aan de persoon en betekenis van prof. dr. C. Graafland. Dat leverde een mooi en boeiend nummer op. Een nummer dat echter niet alleen boeide, maar soms ook bevreemdde.

Calvinist niet dubbelhartig

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Lijkt God op Janus? Janus, de Romeinse god van het begin en het einde, stond bekend om zijn twee gezichten waarmee hij in twee richtingen keek. Volgens Ary Geelhoed lijkt de God van het calvinisme op Janus. In een interview (RD 28-08) beklaagt hij zich over de opmars en impact van het calvinisme onder evangelicalen.