Publicaties met het trefwoord ‘evolutie’

5 Artikelen

Tegen de bril van Darwin

door M. Klaassen - De Waarheidsvriend

Met de publicaties van dr. G. van den Brink en dr. W.M. Dekker barstte in 2017 het oude debat over schepping en evolutie weer in volle hevigheid los. Ook dr. W.J. Ouweneel mengt zich in de discussie. Zijn conclusie: ‘Schepping en evolutie zijn onverenigbaar’. In En de aarde bracht voort gaat dr. G. van den […]

Theïstische evolutie is vlees noch vis

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Op een warme oktoberavond benam Jesse Kilgore, een jonge student, zichzelf het leven. Het lezen van Richard Dawkins’ ”The God Delusion” was zo ondermijnend voor zijn christelijke levensbeschouwing dat hij het vooruitzicht met dit atheïstische perspectief te moeten leven, niet aankon.

De val van Adam

Adam heeft het moeilijk. Een recente studie over hem stelt dat hij in hoog tempo aan het verdwijnen is van de culturele, wetenschappelijke en theologische podia. Dat heeft grote consequenties voor het christelijke geloof. De bekende Amerikaanse theoloog R. A. Mohler schreef onlangs dat waar elke generatie christenen te maken heeft met zijn eigen theologische […]

Creationisme achterhaald? Enkele recente publicaties

door M. Klaassen

In het ND van zaterdag 11 oktober stond een artikel van Marc Janssens over creationisten en de wetenschap (‘Creationisten op zoek naar erkenning’). Er werd gepoogd beide standpunten aan het woord te laten en dat is goed gelukt.