Publicaties met het trefwoord ‘Israël’

6 Artikelen

Toekomst voor Israël?

door M. Klaassen

Afgelopen zondag was het Israëlzondag. Op veel plaatsen werd in prediking en voorbede aandacht geschonken aan Israëls rol in de heils- en wereldgeschiedenis. Het blad Profetisch Perspectief vroeg mij om in het kort mijn visie op de toekomst van Israël te geven. Mijn reactie vindt u hier.

Vrede over Israël

door W. Methorst - Gezinsgids

„Eigenlijk is dat heel wonderlijk, elke trouwdienst eindig ik met een zegenwens voor Israël: De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens, en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël!” zegt ds. M. Klaassen uit Sliedrecht (hervormd, PKN). Is het dan toch […]

Israël en de kerk: één of twee volken van God?

door M. Klaassen

De Heidelbergse catechismus doet in zondag 21 een opmerkelijk bewering: de Zoon van God vergadert zich een gemeente vanaf het begin der wereld tot aan het einde. Vanaf het begin van de wereld tot nu is er één volk van God. In het oude verbond is dat Israël, in het nieuwe verbond zijn dat joden […]