Publicaties met het trefwoord ‘verkiezing’

6 Artikelen

Leren van Augustinus

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Augustinus blijft boeien. Het zegt iets over de grootheid van de kerkvader dat zijn geschriften uitgegeven blijven worden. De laatste jaren lijkt er in het Nederlandse taalgebied zelfs sprake van een heuse Augustinusrevival. Dat is verheugend, want Augustinus behoort zonder meer tot de grootste theologen – als hij niet de grootste ís – die de […]

Reactie op prof. dr. E. van ‘t Slot

door M. Klaassen

Prof. dr. E. van ‘t Slot, hoogleraar te Groningen namens de Confessionele Vereniging, heeft moeite met de zinsnede dat het niet Gods intentie zou zijn om iedereen te redden, zoals ik betoogde in een artikel in ‘De Waarheidsvriend’ (20-02-2015). Hierbij zijn reactie en mijn toelichting op zijn kritiek. Een beknopte versie hiervan verscheen in ‘De […]

Calvinist niet dubbelhartig

door M. Klaassen - Reformatorisch Dagblad

Lijkt God op Janus? Janus, de Romeinse god van het begin en het einde, stond bekend om zijn twee gezichten waarmee hij in twee richtingen keek. Volgens Ary Geelhoed lijkt de God van het calvinisme op Janus. In een interview (RD 28-08) beklaagt hij zich over de opmars en impact van het calvinisme onder evangelicalen.