Publicaties met het trefwoord ‘prediking’

4 Artikelen

Goede preek is als passend pak

Onze tijd vraagt om concrete prediking die dicht bij het hart en het leven van de hoorders komt. Dat is natuurlijk in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest. Maar ook voorgangers hebben hierin via hun preken een belangrijke rol. Een bekende definitie van preken luidt: het uitleggen en toepassen van Gods Woord. […]