Publicaties met het trefwoord ‘eschatologie’

6 Artikelen

Het einde in zicht

‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken…’.

Vrijheid in overgave

door P. Smits - Calvijn Contact

‘Vrijheid en toekomstverwachting’. Dat is het jaarthema dat centraal staat bij de dagopeningen op het Calvijn College. “Alleen als de Zoon je vrijmaakt, zul je waarlijk vrij zijn. Dat hebben jongeren nodig, bekering. Dat is het werk van de Heere en tegelijkertijd is het de opdracht aan ons als opvoeders om het geweten te raken.” […]

Waakzaam en nuchter

door Reformatorisch Dagblad

Leven we aan het einde van de geschiedenis? „Ja”, zei dr. M. Klaassen donderdag in Barneveld op de bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond, „wij leven er steeds dichterbij.” Tegelijk beantwoordde de predikant de vraag ontkennend. „Want van die dag en die ure weet niemand. Maar verwacht u Hem? Kunt u Hem ontmoeten?”

Gezindte leeft bij waan van de dag

door Reformatorisch Dagblad

UTRECHT – “De hemel is een plaats van liefde en daarom is de weg tot de hemel onvermijdelijk ook een weg van liefde.” Ds. M. Klaassen uit Hedel sprak gisteren in Utrecht voor studentenvereniging Depositum Custodi over “Liefde in de eindtijd”.

De puriteinse droom

door M. Klaassen - De Oogst

Puriteinen waren dromers. Zij droomden een droom van hoop. Hoop voor de wereld, hoop voor de kerk. Die droom en die hoop werden gevoed door hun toekomstverwachting. In dit artikel volgt een korte beschrijving van de puriteinse eschatologische verwachting.