Publicaties met het trefwoord ‘verzoening’

5 Artikelen

Reactie op prof. dr. E. van ‘t Slot

door M. Klaassen

Prof. dr. E. van ‘t Slot, hoogleraar te Groningen namens de Confessionele Vereniging, heeft moeite met de zinsnede dat het niet Gods intentie zou zijn om iedereen te redden, zoals ik betoogde in een artikel in ‘De Waarheidsvriend’ (20-02-2015). Hierbij zijn reactie en mijn toelichting op zijn kritiek. Een beknopte versie hiervan verscheen in ‘De […]

Paul Helm, ‘Calvin at the Centre’

Volgens de auteur is ‘Calvin at the Centre’ zijn laatste boek over Calvijn. Na vier boeken met het woord ‘Calvijn’ in de titel is het welletjes. Dat is jammer, want Paul Helm is een nauwkeurig lezer van Calvijn en kan als weinig anderen hem plaatsen in de context waarbinnen de reformator verstaan wil worden.