Weblog

1120 van de 35 artikelen

Seksstress of niet, zonde blijft zonde

door M. Klaassen

Met een zucht nam ik vandaag kennis van de CIP-nieuwspagina. Voor de tweede dag op rij mag Alain Verheij zijn frustratie uiten over hoe christelijk Nederland omgaat met seksualiteit.

Waarom de zondeval?

door M. Klaassen

Kinderen kunnen soms lastige vragen stellen. Een moeder kreeg van haar zoontje als vraag na het Bijbellezen: ‘Waarom heeft God de mens eigenlijk geschapen terwijl Hij al wist dat we in zonde zouden vallen’?! 

Over hoeden, petten en damesbaretten (II)

door M. Klaassen

Mijn blog over de hoofdbedekking leverde verschillende reacties op. Een van de vragen was of het niet wat hypocriet is om alleen tijdens erediensten van vrouwen te vragen hun hoofd te bedekken. Paulus heeft het toch over ieder vrouw die ‘bidt en profeteert’?! Doe het altijd – of doe het niet. Maar niet alleen bij […]

Over hoeden, petten en damesbaretten

door M. Klaassen

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik ben een warm voorstander van het dragen van hoofdbedekking door vrouwen in de eredienst. En dan niet alleen omdat het stijlvol is en vrouwelijk – dat ook! – maar vooral omdat het een goed gebruik is met bijbelse wortels. 

Kan het evangelie je ook verharden?

door M. Klaassen

In de bekende gelijkenis van de zaaier (beter: de gelijkenis van de grondsoorten) in Markus 4 haalt Jezus in vers 11-12 de ontzaglijke woorden uit het roepingsvisioen van Jesaja (Jes. 6) aan om aan te tonen dat mensen van Gods woorden ook kunnen verharden, zodat het horen van het evangelie niet tot je voordeel, maar […]

Roze en rood

door M. Klaassen

Vandaag, de eerste zaterdag van Augustus, kleurde Amsterdam weer roze in verband met de Gay Pride. Vandaag was ook de dag dat we met een groep van zo’n twintig christenen uit allerlei kerken Amsterdam bezochten. Niet om deelgenoot te zijn van het extravagante schouwspel, wel om het evangelie te delen. Vanmorgen vroeg vertrokken we uit […]

Arnemuiden en Kohlbrugge

door M. Klaassen

Afgelopen zondag werd ik door prof. dr. H. van den Belt en ds. C. van den Berg bevestigd tot predikant van de Hervormde gemeente Arnemuiden. Daarmee sta ik in een lange keten van voorgangers die teruggaat tot 1575.

Petrus en de sleutels

door M. Klaassen

Afgelopen zondag stonden we stil bij de sleutels van het Koninkrijk van God: de verkondiging van het evangelie en de christelijke tucht. Vanuit Mattheüs 16 en Johannes 20 zagen we dat Jezus deze sleutelmacht aan de apostelen en in hen aan de kerk gegeven heeft. Iemand vroeg zich na afloop af hoe het nu precies […]

Reactie op prof. dr. E. van ‘t Slot

door M. Klaassen

Prof. dr. E. van ‘t Slot, hoogleraar te Groningen namens de Confessionele Vereniging, heeft moeite met de zinsnede dat het niet Gods intentie zou zijn om iedereen te redden, zoals ik betoogde in een artikel in ‘De Waarheidsvriend’ (20-02-2015). Hierbij zijn reactie en mijn toelichting op zijn kritiek. Een beknopte versie hiervan verscheen in ‘De […]

Open brief aan Keklik Yücel

door M. Klaassen

Geachte mevrouw Yücel, Gisteren nam ik in het Reformatorisch Dagblad (6 februari 2015) kennis van het gesprek dat u had met Herman van Wijngaarden over homorelaties in refokringen. Goed om zo met elkaar in gesprek te zijn; het is beter mét elkaar te spreken dan óver elkaar. En zo hebt u eens een christenhomo in […]