Interviews

1120 van de 21 artikelen

Vrede over Israël

door W. Methorst - Gezinsgids

„Eigenlijk is dat heel wonderlijk, elke trouwdienst eindig ik met een zegenwens voor Israël: De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens, en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël!” zegt ds. M. Klaassen uit Sliedrecht (hervormd, PKN). Is het dan toch […]

Paus vaak kritiekloos geciteerd

Dat paus Franciscus in een jaar tijd heel wat heeft losgemaakt, is voor dr. M. Klaassen wel duidelijk. „Vanaf dag één was duidelijk dat deze paus sober leefde en dicht bij de mensen wilde staan”, aldus de voorzitter van In de Rechte Straat (IRS), een stichting die rooms-katholieken wil bekendmaken met het Evangelie zoals dat […]

Dr. M. Klaassen & John Newton

Elke zaterdagavond leest hij een brief van de Engelse predikant en ex-slavenhandelaar John Newton (1725-1807). Dr. M. Klaassen: „Newton was misschien geen spraakmakend theoloog, maar hij wist als geen ander hoe hij praktische geestelijke adviezen moest geven.

Geestesgaven kun je missen, maar vrucht van de Geest niet

door C.I.P.

“Vanuit onze armoede en leegte mogen we telkens naar de Heere om te vragen om vervulling met de Heilige Geest. Als we op één moment voor de rest van ons leven vervuld zouden zijn met de Geest, zouden we God niet meer nodig hebben,” zegt dominee M. Klaassen uit Sliedrecht over de vervulling met de […]

Wachten op de Filistijnen

door P.J. Vergunst - De Waarheidsvriend

Ds. M. Klaassen spreekt op studiedag zevende gebod De nood van dit moment, zo luidt de ondertitel van de lezing over huwelijk en seksualiteit die ds. M. Klaassen over twee weken zal houden op de studiedag van de Gereformeerde Bond. Is die nood zo groot?